Ozon

Když je kyslík ve vzduchu vystaven elektrickým výbojům, jeho dvojatomové molekuly se rozštěpí do jednotlivých atomů, které se znovu spojují. Některé z těchto znovu vytvořených molekul obsahují tři atomy místo dvou - toto nové seskupení se nazývá ozón (ze tří molekul O2 vznikají dvě molekuly O3). Vzhledem k nahromaděné energii v molekule je ozón méně stabilní a rozpadá se samovolně na O2.

Než dojde k rozpadu, rychle působí jako silný oxidant na bakterie, viry a plísně. Ozón je přibližně 3500-krát silnější okysličovadlo než samotný kyslík. Ozón tak i v malých a pro člověka neškodných úrovních, zabíjí výše uvedené anaerobní patogeny. Oxiduje také všechny škodlivé znečišťující látky na mnohem méně nebo úplně neškodné sloučeniny. 

Naprosto fascinující 

Například kysličník uhelnatý CO je možná nejznámější toxický plyn. Není ho vůbec cítit a váže se s lidskou krví 600-krát rychleji než kyslík. Je to skutečný zabiják. Ozón přidá jedovatému kysličníku uhelnatému jednu molekulu kyslíku a tím jej přemění na kysličník uhličitý CO2, což je neškodný plyn, který vdechujeme ve velkém množství. CO2 se již nedá více oxidovat. Rostliny CO2 vdechují během dne, přeměňují uhlík na své buňky a kyslík vydechují.

Ozón vyrobený přírodou působí na své okolí tak, že kontroluje přírodní znečišťující látky tak, aby nepřevládly na zemi a neučinili ji neobyvatelnou. Oblasti s vysokým znečištěním jako jsou města, postrádají v ovzduší ozón, protože je spotřebován všemi škodlivinami, které jsou vypouštěny do ovzduší z automobilů, továren apod. Když si vyjdete na venkov do hor, můžete vdechovat osvěžující vzduch, protože přírodního ozónu je tam dostatek a měl možnost odstranit škodlivé oxidační látky. Stejně tak ozonizér vyrobí ozon u Vás doma. Ujasněme si, co to znamená, řekneme-li svěží vzduch a co činí vzduch svěžím.

Vysoká úroveň kyslíku, nízké, ale měřitelné úrovně ozónu, velmi málo prachu a žádné okysličení schopné chemikálie. Po bouřce s blesky, déšť spláchne prach, blesky vytvářejí ozón a tím odstraňují všechny oxidace schopné plyny, zabíjejí patogeny. A výsledek? S potěšením se můžeme zhluboka nadechnout. Bouřky doprovázené blesky jsou častější na horách, kde během slunečních dní vzniká sluneční činností ultrafialové záření a přetváří tak malou část kyslíku na ozón. Nemocní lidé byli po staletí posíláni do speciálních vysokohorských středisek, často s vynikajícími výsledky. Ozón je desinfekční prostředek. Všimli jste si, že chřipkové období přichází na podzim a s obdobím dešťů? V tomto období mraky omezují UV záření a bakterie a viry se mnohem snáze udržují v ovzduší.

Když je ve vzduchu přebytek ozónu, zabíjí všechny bakterie, viry i plísně. Ozón v přirozené formě tvoří koncentrace ve vzduchu okolo 0.02ppm, ale může dosáhnout až 0.10ppm. Při této úrovni je schopen udržet patogeny v přijatelné míře a přitom není ještě škodlivý vůči vyšším formám života jako jsou ryby, ptáci nebo člověk. Ozón nezpůsobuje přírodě žádnou škodu, pouze dlouhodobé vystavení nepřirozeně vysokým úrovním ozónu může vést k nevolnosti, později k bolestem hlavy a ke kašli, což nás přinutí opustit příslušný prostor a vyhledat lepší vzduch, aniž bychom utrpěli trvalou újmu.

Většinu nemocí vytvářejí patogeny, jako jsou bakterie, viry, plísně atd., tj. které jsou anaerobní - nevyžadují vzduch nebo volný kyslík. To znamená, že mohou bujet pouze při snížené úrovni kyslíku. To vysvětluje, proč je důležité dýchat čistý vzduch.

Nové budovy jsou projektovány a stavěny s vysokým stupněm izolací. Snižování energetické náročnosti bohužel vede i k zamezení přirozené výměny vzduchu v objektech. Zároveň jsou pro vnitřní vybavení interiérů používány syntetické materiály, ze kterých se samovolně uvolňují ředidla a jiné nežádoucí látky. Jejich akumulace v budovách spolu se špatnou ventilací způsobuje tzv. "Syndrom nezdravých budov (SBS)". Stejné problémy však můžeme nalézt i v soukromých domech. 

Pro své specifické vlastnosti se proto ozonizér používá již řadu let k úpravě vody, neutralizaci pachů, bakterií, různých druhů virů a plísní.